Nhặt lại dư âm

Về đây nhặt lại bài thơ cũ Buổi ấy người đi viết nửa vời Để gió đìu hiu ngoài phố vắng Sao lòng nức nở nỗi chơi vơi Nhặt lại dư âm... Read more »

Dư âm xưa

Ta tìm về trong ký ức thân thương! Dòng cảm xúc đã từng vương chiều nhớ Dư âm cũ mang theo hồn một thuở Cháy tình thơ hai đứa thắm duyên nồng.... Read more »
Ad Widget