Từ ngày 1/12, giảm mức phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Từ ngày 1/12 đến hết năm 2025, mức phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến được giảm từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng/lần cấp.

Quy định trên được nêu tại Thông tư số 63/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/12.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm mức phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ đổi giấy phép lái được Chính phủ công bố triển khai thực hiện trong đợt đầu tiên vào ngày 1/7/2020 và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 14/11/2022.

Tính đến ngày 10/11/2023, hệ thống đã tiếp nhận trên 80.000 hồ sơ đổi giấy phép lái xe, trung bình 1 ngày nhận trên 500 hồ sơ, có ngày nhận 1.500 hồ sơ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Hoàng Thu Trang

Recommended For You