Vắng em rồi

Em đã đi rồi hẹn nắng mai
Ơi tim ước mộng ngỡ lâu dài
Lửa tình rực sáng tươi làn hạnh
Tắt lịm nguồn yêu nhạt nét ngài

Bình hết men nồng hương cũng tận
Khô gầy vóc liễu sắc đành phai
Rượu đào lạt lẽo từ hôm ấy
Đời vắng em rồi say với ai? (*)

Minh Hùng PY
(Tuy Hoà, 26/01/2018)

(*) Thể thơ “tung hoành trục khoán” (Em ơi lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em rồi say với ai?-thơ Vũ Hoàng Chương)

Recommended For You