Nhớ con

Chiều nhìn đám trẻ thả diều,
Nhớ con, ngọn gió nồm hiu quạnh lòng.
Còn thơ mẹ ngóng, cha trông
Mong con mau lớn gánh gồng nước non.

Tuổi thơ ngày đó không còn,
Tự tung đôi cánh chim non một mình.
Bây giờ con đủ tự tin
Còn cha bóng xế nhớ hình bóng con.

VĂN CƯ, 22/4/2017

(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

Hương quê

“Sống đời” bên nhau (Chăm vợ)

Nhớ cố tri

Hương tóc mùa xuân

Recommended For You